Sprekers & Presentaties

De presentaties uit de sessies, zie onderstaande links.


Plenair programma:

Afbeeldingsresultaat voor mark beumer

Mark Beumer (dagvoorzitter)

Ongewoon, een dagvoorzitter die Logica studeerde. Tijdens die studie heeft Mark ooit moeten berekenen hoeveel oneindig plus één is. Hij kan elk probleem van elke kant analyseren. Jarenlang presenteerde hij het duurzaamheidsnieuws op BNR Nieuwsradio. Naast dagvoorzitter, tafelheer en gespreksleider schrijft Mark teksten en is hij de laatste Nederlandse winnaar van het Groot Dictee.


Ruud Sondag

Ruud wordt nog altijd vereenzelvigd met Van Gansewinkel, de afvalverwerker waar hij van 2001 tot 2012 aan het roer stond. Hij bouwde het bedrijf om van een traditioneel afvalbedrijf tot een organisatie waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat.


Ruben van Zwieten

Predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam, huizen voor ontmoeting en inspiratie. En van zingevingshotel El Nuevo Puerto in Valencia. Verkozen als Young European Leader klas 2019: 40 mensen onder de 40 jaar.


Deelsessies:

Bij het versturen van de vooraankondiging is de vraag gesteld wie u wil ontmoeten tijdens de Afvalconferentie 2019. De deelsessies zijn op basis van deze uitvraag ingevuld.

Ronde 1 van 15.45 tot 16.30 uur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): 

Voor VNG is het afvaldossier van groot belang. Hoe werkt de VNG, hoe is men georganiseerd? Waar is VNG trots op? Beleidsmedewerker Mark van Waas geeft met een aantal actieve leden hierover een presentatie.

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV):

Een sessie over de uitdagingen die er zijn bij het toepassen van kunststof recyclaat (o.a. in verpakkingen). Naast de theorie komen er in deze sessie ook een aantal praktijkvoorbeelden aan bod, waarbij geïnnoveerd wordt in de toepassing van gerecycled kunststof. Landelijk zijn er al diverse pilots zoals bijvoorbeeld het vervaardigen van straatkolken van PCR, Rotatiegieten met een deel van de mix kunststoffen of het ontgeuren van recyclaat.

Natuur & Milieu 

Natuur & Milieu is een belangrijke NGO die in de afgelopen jaren betrokken is geweest bij belangrijker akkoorden zoals het grondstoffen- en klimaatakkoord. Jelmer Vierstra vertelt meer over Natuur & Milieu en staat stil bij de zaken waar hij trots op is. Ook daagt hij uit en prikkelt hij de aanwezigen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW):

We willen toe naar veel meer hergebruik van schoon plastic afval als grondstof. Dat is één van de doelen van het Nederlandse Plastic Pact en straks ook van het Europese Plastic Pact. Reinier Guijt van IenW neemt u mee in een presentatie. Daarna is er gelegenheid om met het ministerie in gesprek te gaan.

Ronde 2 van 16.45 tot 17.30 uur

Nedvang:

Naast kwantiteit is ook kwaliteit van belang voor de grootschalige toepassing van recyclaat. Dit geldt voor alle individuele stappen in de recyclingketen, van ontwerp tot en met het product waarin recyclaat is toegepast. Kwaliteit uit zich in bruikbare grondstoffen, transparante processen en goede samenwerking tussen partijen in de keten. Nedvang vertelt in deze sessie vanuit haar ervaring over de ontwikkeling van kwaliteit in ketens, inclusief een visie op de toekomst.

Rijkswaterstaat (RWS): 

Rijkswaterstaat is een belangrijke speler in het afvaldossier. Als uitvoerder van het ministerie liggen er heel veel vraagstukken bij RWS. Van duurzame gebiedsontwikkeling tot energieneutraal en circulair werken. Waar houdt RWS zich nu precies mee bezig en hoe gaat de organisatie te werk?

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft veel met onze sector te maken. De toezichthouder van het ministerie is bijvoorbeeld belast met de controle op het behalen van de recyclingdoelstellingen. In deze sessie vertellen ze over hun rol.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW):

We willen toe naar veel meer hergebruik van schoon plastic afval als grondstof. Dat is één van de doelen van het Nederlandse Plastic Pact en straks ook van het Europese Plastic Pact. Reinier Guijt van IenW neemt u mee in een presentatie.