Programma & Sprekers

Programma

12.00 uur   Ontvangst met lunch en mogelijkheid tot bezoek aan de standhouders

 

13.30 uur   Opening door dagvoorzitter Klaske Kruk, oprichter van Circularities

 

13.45 uur – Blok 1: Kostenefficiëntie versus circulaire doelen binnen UPV-constructies

Wat gaat er goed, wat kan er beter? Levert de huidige UPV het maximale duurzaamheidsrendement of ligt de focus nog te veel op kostenefficiëntie? Hoe gaan we gezamenlijk de focus verleggen, zodat we meer circulariteit brengen in onze economie?

Aan dit tafelgesprek nemen Hester Klein Lankhorst (voorzitter van Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) en algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen), Maarten Dubois (directeur sustainability bij Deloitte in Vlaanderen en betrokken bij de OECD) en Ruben Dekker (coördinerend beleidsmedewerker van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en duo-trekker van de Transitieagenda Consumptiegoederen) deel.

 

14.30 – Blok 2: De politieke context: bijdrage UPV aan circulaire – en klimaatambities

We werken aan de transitie naar een circulaire economie. Hierin komen doelen voor preventie, hergebruik, recycling en klimaat samen. Hoe levert de UPV een bijdrage aan deze doelen? Op welke manier prikkelt de UPV om hogerop de afvalhiërarchie te komen en meer circulair te zijn? Op welke fase in de keten heeft een UPV invloed?

Sprekers aan deze tafel zijn Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66), Steven van Eijck (voorzitter van de Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) en Sjors Witjes (Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit).

 

15.15 – Pauze met mogelijkheid tot bezoek aan de standhouders

 

15.45 – Blok 3: Toekomstige UPV-stromen

Voor welke stromen zien we de komende vijf jaar kansen met een UPV-constructie? Hoe kijken de producenten daarnaar? Daarbij komt onherroepelijk ook de vraag naar boven: wat moet dan veranderen aan de huidige opzet van UPV als we de circulaire economie in 2050 willen realiseren? Met andere woorden: hoe ziet de toekomstige UPV eruit?

Aan deze tafel sprekers van diverse brancheorganisaties: Dirk van Deursen (CBM, branchevereniging voor interieurbouw & meubelindustrie), Sylvia Roelofs (voorzitter van Modint, brancheorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel) en Robert van Beek (vereniging FME).

 

16.30 – Netwerkborrel met mogelijkheid tot bezoek aan de standhouders

 

18.30 – Einde Afvalconferentie 2022

 

Dagvoorzitter

xx Klaske Kruk

Klaske is oprichter van Circularities. Circulaire initiatieven blijven vaak hangen bij praten en inspireren, vindt ze. ‘De vaart erin en doorzetten!’ Klaske is pionier op het vlak van circulaire economie en heeft honderden circulaire trajecten geleid voor bedrijven en (decentrale) overheden. De transitie naar een circulaire economie is niet alleen een technologische transitie, maar vooral een menselijke transitie. Klaske is een vaak gevraagd (internationaal) spreker. Iemand die veel bijeenkomsten heeft geleid en elke keer weer iedereen met enthousiasme en nieuwe inzichten de deur uit laat lopen. Klaske is ook niet voor niks uitgeroepen tot Circular Hero 2021.

Sprekers

Hester Klein Lankhorst

Hester is voorzitter van Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland en algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Hester studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht, waarna ze de advocatuur inging. Na deze periode werd ze beleidsmedewerker, eerst bij het ministerie van VROM en later bij Infrastructuur en Milieu, waar ze zich richtte op duurzaamheid en later op afval. Van 2012 tot 2018 was ze directeur van KIDV, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Daarna ging ze twee jaar als ondernemer aan de slag bij advies- en investeringsbedrijf Rebel Group om organisaties te helpen onderbouwde en realistische keuzes te maken in de circulaire economie.

 

Maarten Dubois

Hij is directeur sustainability bij Deloitte en heeft bijna 20 jaar ervaring in het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen. In al zijn projecten wordt hij gedreven door zijn ambitie om bij te dragen aan oplossingen voor een efficiëntere en duurzamere wereld. Zijn werk is gepubliceerd in hoog aangeschreven academische tijdschriften zoals Waste Management, WM&R, Industrial Ecology en Environmental & Resource Economics. Bovendien is hij auteur van OESO-rapporten over de circulaire economie en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ook is hij als expert betrokken bij het Global Reporting Initiative (GRI).

 

Ruben Dekker

Ruben is taakveldcoördinator Afvalinzameling en Recycling – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Duo-trekker van de Transitieagenda Consumptiegoederen. 

 
Kiki Hagen

Kiki is sinds maart 2021 lid van de Tweede Kamer voor D66. Als 24-jarige stond ze voor de klas om een bijdrage te leveren aan goed onderwijs voor gelijke kansen. Op dezelfde leeftijd begon Kiki met het werk als raadslid. Na een periode als raadslid werd zij al snel wethouder in gemeente De Ronde Venen met als portefeuille: onderwijs, jeugd(zorg), milieu, duurzaamheid en waterstaat. In deze rol kon zij écht verschil maken, want: “Als wij de klimaatverandering niet tegengaan, staat het water ons letterlijk aan de lippen”. Daarom zet Kiki volle bak in op innovatie, en zorgt zij ervoor dat iedereen een steentje bijdraagt.

 
  Steven van Eijck

Steven is sinds 2021 voorzitter van de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN), bekend van de Wecycle campagnes- en inleverpunten. Hij is een voormalig Nederlands politicus. Namens de Lijst Pim Fortuyn was hij staatssecretaris op het departement Financiën in het kabinet-Balkenende I en sinds december 2014 is van Eijck voorzitter van de Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging. Tevens is hij voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, aanjager van NL2025 en sinds september 2018 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

   
  Sjors Witjes

Sjors is Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Hij heeft als consultant deelgenomen aan duurzaamheids- en innovatieprocessen in bedrijven in Europa, Latijns-Amerika en de VS. Ook heeft hij de Verenigde Naties en overheden ondersteund op het gebied van duurzaam ondernemen. In zijn academisch werk ondersteunt hij organisaties door na te denken over Corporate Sustainability als toegevoegde waarde voor de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen. “Door voortdurend te werken aan een bedrijfscultuur gebaseerd op duurzaamheid en innovatie kunnen medewerkers en het hele bedrijf hun droom waarmaken.”

   
  Peter Koppert

Peter Koppert is innovation & sustainability manager bij Modint. Zo’n vierhonderd fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren in kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel zijn aangesloten bij Modint. Samen met al die partijen bouwt Modint aan een waardevolle en gezonde toekomst voor de sector. Koppert is ook coördinator van het Platform Circulair Textiel. Dit samenwerkingsverband wil het mogelijk maken dat Nederland in 2025 een van de koplopers in textielrecycling is

   
  Dirk van Deursen

Dirk is adviseur Innovatie & Duurzaamheid bij de Koninklijke CBM, branchevereniging voor de meubelindustrie & interieurbouw. Dirk houdt zich dagelijks bezig met het verduurzamen van de meubelsector, met als speerpunten de energietransitie en de circulaire economie. Als ketenregisseur en Transitieaanjager meubels is Dirk betrokken bij de Transitieagenda Consumptiegoederen. CMB helpt leden met het collectief opwekken en maximaliseren van groene stroom op industriedaken, het slimmer omgaan met energie door monitoring en het verder elektrificeren van de energiehuishouding. Met de uitvoering van de UPV Matrassen door de Stichting Matras Recycling Nederland geeft de organisatie een flinke impuls aan het recyclen van zo veel mogelijk matrassen.

   
  Robert van Beek

Robert werkt als beleidsadviseur Energie & Milieu voor FME. Hij behartigt de belangen van de Nederlandse Technologische Industrie bij energie- en milieuvraagstukken bij beleidsmakers in Brussel en Den Haag.