Afvalconferentie 2024

De Afvalconferentie is hét congres waar inzamelaars, verwerkers, sorteerders, kringloopbedrijven en recycleraars samenkomen om te praten over de kansen en uitdagingen van onze gehele keten.

Van Kwestie tot Keuze
Er is sprake van een crisis binnen de circulaire economie… Op dit moment kan recyclaat economisch gezien namelijk nog niet concurreren met primair materiaal. Door het gebrek aan voldoende afzetmarkt gaan leveranciers van recyclaat failliet en dreigen we terug te vallen in de lineaire economie. De oorzaak én de way-out is een kwestie van keuzes! Zolang de producent blijft kiezen voor virgin materiaal en de politiek geen andere keuzes mogelijk maakt, staat de infrastructuur onder druk.

Op woensdag 2 oktober 2024 staan we in de Jaarbeurs – Media Plaza in Utrecht stil bij de keuzes die we samen moeten maken om de circulaire economie tot een succes te maken. Tijdens een programma vol interactie en dialoog, nemen sprekers ons mee in de keuzes die zij (hebben moeten) maken. Wat kunnen wij hier met het oog op de toekomst van leren?

Noteer de datum alvast in je agenda! Binnenkort is het mogelijk om je aan te melden én maken we het programma bekend.

De Afvalconferentie is een initiatief van de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven.