Afvalconferentie 2022

De Afvalconferentie 2022 vond plaats op woensdag 5 oktober in Utrecht. De conferentie stond in het teken van de werking en de toekomst van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, oftewel UPV. In de basis is de overgrote meerderheid het er wel over eens dat een UPV een goede aanjager is voor producenten, maar uit zowel de tafelgesprekken als de vragen uit de zaal blijkt dat meer nodig is en er nog veel kansen liggen voor de transitie naar de circulaire economie.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag. Lees hier een terugblik op Afvalconferentie 2022.

De Afvalconferentie is een initiatief van de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven.