Afvalconferentie 2022

De wereld van de toekomst is een circulaire wereld. Het besef groeit, maar de echte uitdaging blijft; hoe gaan we dit samen handen en voeten geven? Een grote verandering als deze, brengt grote vragen met zich mee. Wie pakt welke rol, hoe delen we de verantwoordelijkheid op een eerlijke manier en hoe maken we de snelheid die nodig is? Een van de middelen die ervoor moet zorgen dat er verregaande strategische samenwerkingen ontstaan om zo het doel van 2050 te behalen is de Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid, oftewel UPV. Op 5 oktober 2022 gaan we hierover in gesprek tijdens de Afvalconferentie 2022 in DeFabrique in Utrecht.

 

Mis het niet!
Klik op Programma & Sprekers voor meer informatie.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.

De Afvalconferentie is een initiatief van de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven.

 

Terugblik Afvalconferentie 2021
Bij de Afvalconferentie 2021, op 6 oktober in Utrecht, waren 165 afvalprofessionals aanwezig, 35 deelnemers keken online mee. De deelnemers konden terecht bij een informatiemarkt met een vijftiental standhouders.

Het systeem moet anders: circulair en duurzamer. Maar hoe? De Afvalconferentie 2021 besprak de transitiepaden die leiden naar een circulaire toekomst.

Lees een artikel over de Afvalconferentie 2021 op de website van NVRD of Vereniging Afvalbedrijven.