Afvalconferentie 2019

Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in De Veerensmederij te Amersfoort. Dit jaar staan ontmoeting en trots centraal. Het programma van de dag wordt rond deze thema’s en input van deelnemers samengesteld.

Ontmoeting en Trots
Wie zou je willen ontmoeten tijdens de Afvalconferentie? Is dit bijvoorbeeld iemand van het Afvalfonds Verpakkingen, de VNG of het ministerie?
En waar ben je trots op in de afval- en reinigingsbranche?

Laat het weten via info@afvalconferentie.nl

Kosten voor deze dag zijn 395,- euro exclusief BTW.