Sprekers

Zoals voorgaande jaren spreken tijdens de afvalconferentie sprekers van hoog niveau. Zodra er meer programma onderdelen en sprekers bekend worden zullen wij hierover op deze website berichten.

Gerdi Verbeet (dagvoorzitter)

Gerdi Verbeet is een Nederlands politica en bestuurder. Van december 2001 tot september 2012 was zij, met een korte onderbreking in 2002, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vanaf december 2006 tot en met september 2012 was zij voorzitter van de Tweede Kamer. Verbeet is lid van de Partij van de Arbeid.


Diederik Samsom

Het regeerakkoord uit 2017 maakt de afspraken uit het Rijksbrede programma circulaire economie en de Transitieagenda’s, die zijn opgesteld voor het op 24 januari 2017 gesloten Grondstoffenakkoord, tot onderdeel van onze klimaatopgave. In zijn masterclass duidt Diederik Samsom deze samenhang. Hij laat zien dat de noodzakelijke acties ter bescherming van het klimaat, ook de totstandkoming van de circulaire economie bevorderen. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan het aanwezige spanningsveld tussen de beide beleidsterreinen en doet hij suggesties hoe hiermee om te gaan.


Lisa Doeland

Volgens filosoof en programmamaker Lisa Doeland kunnen we veel over onszelf en onze cultuur te weten komen door naar ons afval te kijken. Ze schreef hierover in Onszelf voorbij. Kijken naar wat we liever niet zien (2018). Doeland neemt je mee de prullenbak in en vraagt zich af hoe zoveel verschillende dingen hetzelfde genoemd kunnen worden: afval.


Vanya Veras

Vanya Veras is Secretaris-Generaal van Municipal Waste Europe, die in Brussel de belangen verdedigt van de Europese publieke afvalsector. Zij volgt de ontwikkeling van het Europese beleid en de daaruit voorkomende regelgeving op de voet en zal met name ingaan op de betekenis daarvan voor gemeenten en afvalbedrijven.
Kortom: wat kunnen we de komende periode verwachten uit Brussel?


Chris Bruijnes

Chris Bruijnes is directeur van het KIDV (kennisinstituut duurzaam verpakken). Duurzaam verpakken staat in de spotlights. Niet alleen in Nederland maar zeker ook in Europa. De Europese Commissie wil de komende jaren vergaande stappen zetten in het reduceren van verpakkingen en het tegengaan van Single Use Plastics. Ook consumenten worden steeds kritischer naar met name plastic verpakkingen. Grote bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en werken hard aan reductie van verpakkingen en verbetering van de recyclebaarheid daarvan. Tijdens de sessie “Toonzetters in Duurzaam Verpakken” zullen enkele grote bedrijven vertellen hoe zij dit aanpakken. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken ondersteunt hen daarbij met advies en praktische tools. Er zal een kort overzicht worden gegeven wat de voornemens van de Europese Commissie zijn.