Presentaties

Het European Circulair Economy package: wat gaan we er van merken?
Ms. Vanya Veras, Secretary General, Municipal Waste Europe

De Europese agenda van de Nederlandse afvalbranche
Olaf Prinsen, NVRD en Robbert Loos, Vereniging Afvalbedrijven

Een duik in de prullenbak
Lisa Doeland, Filosoof

Parallelsessies

Voedselverspilling en de Europese agenda
Toine Timmermans, WUR

Op de wereld wordt er in principe ruim voldoende voedsel geproduceerd om iedereen te voeden. Toch lijdt een deel van de wereld honger en wordt er in onze westerse wereld enorm veel verspild. Dit laatste heeft ook nog eens grote milieueffecten. Het is dan ook een onderwerp op de Europese agenda. Deskundige van de WUR Toine Timmermans geeft een interactief college en beantwoordt onder meer vragen als: Wat komt er uit Europa op ons af? Waar is de WUR mee bezig? Wat ziet hij als innovaties? En: Wat kan de afvalsector doen op het gebied van voedselverspilling?

Toonzetters in Duurzaam Verpakken
Chris Bruijnes, directeur KIDV
Floor Uitterhoeve, McDonalds
Marion Beugelsdijk, Albert Heijn

Duurzaam verpakken staat in de spotlights. Niet alleen in Nederland maar zeker ook in Europa. De Europese Commissie wil de komende jaren vergaande stappen zetten in het reduceren van verpakkingen en het tegengaan van Single Use Plastics. Ook consumenten worden steeds kritischer naar met name plastic verpakkingen. Grote bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en werken hard aan reductie van verpakkingen en verbetering van de recyclebaarheid daarvan. Tijdens de sessie “Toonzetters in Duurzaam Verpakken”, onder leiding van Chris Bruijnes, directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), vertellen enkele grote bedrijven hoe zij dit aanpakken. Het KIDV ondersteunt hen met advies en praktische tools. Er zal een kort overzicht worden gegeven wat de voornemens van de Europese Commissie zijn.

Hoe werkt Europa?
Vanya Veras, Municipal Waste Europe
Maarten Goorhuis, NVRD
Unico van Kooten, Vereniging Afvalbedrijven

We weten allemaal dat Europa inmiddels een groot gedeelte van de wet- en regelgeving maakt. Maar hoe het precies gaat, is voor de meeste van ons onbekend. Vanya Veras van Municipal Waste Europe zal vertellen hoe het in de praktijk gaat. Dit zal zij niet alleen doen. Unico van Kooten, beleidsmedewerker Europese Zaken van de VA en Maarten Goorhuis, senior-beleidsmedewerker van de NVRD, vertellen hoe beide verenigingen opereren in Europa.

Hoe het klimaatbeleid bijdraagt aan de circulaire economie (geen presentatiemateriaal)
Diederik Samsom, voormalig politiek leider van de PvdA
en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer

Het regeerakkoord uit 2017 maakt de afspraken uit het Rijksbrede programma circulaire economie en de Transitieagenda’s, die zijn opgesteld voor het op 24 januari 2017 gesloten Grondstoffenakkoord, tot onderdeel van onze klimaatopgave. In zijn masterclass duidt Diederik Samsom deze samenhang. Hij laat zien dat de noodzakelijke acties ter bescherming van het klimaat, ook de totstandkoming van de circulaire economie bevorderen. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan het aanwezige spanningsveld tussen de beide beleidsterreinen en doet hij suggesties hoe hiermee om te gaan.

Deelnemerslijst Afvalconferentie 2018