Logo+datum-Afvalconferentie2017
Share |

Afvalconferentie 2017

Op 4 oktober organiseerde de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven weer een Afvalconferentie. Dit keer in Groenekan bij Utrecht. 

                                    

 

 

NVRD

Over de afvalconferentie

De Afvalconferentie 2017 vindt plaats op woensdag 4 oktober in Fort Voordorp Groenekan (vlakbij Utrecht). Net als vorig jaar staat de conferentie onder leiding van dagvoorzitter Mathijs Bouman. Organisatoren de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven beloven er een inspirerende en inhoudelijk interessante dag van te maken met veel tijd om te netwerken met professionals uit de afval- en recyclingbranche.

Uiteraard heeft de Afvalconferentie 2017 veel aandacht voor de transitie naar de circulaire economie. Vlak na de zomer van 2016 heeft het kabinet het Rijksbrede programma Circulaire Economie gelanceerd. Het doel van het programma is dat in 2050 de economie 100% circulair is. Begin dit jaar is het Grondstoffenakkoord ondertekend door regering, bedrijfsleven, gemeenten, provincies, waterschappen, vakbeweging en milieuorganisaties en onderschreven door meer dan driehonderd stakeholders. Inmiddels is het transitieproces van start gegaan met het opstellen van vijf transitieagenda’s.

Plenair
Het plenaire programma van de Afvalconferentie trapt af met een presentatie van Anne-Marie Rakhorst. Zij is voorzitter van het transitieteam consumptiegoederen, één van de vijf transitieteams die bezig zijn met het opstellen van een agenda om te komen tot een circulaire economie in 2050.

Hierna deelt Marco Waas de duurzaamheidsstrategie van Akzo-Nobel met u.

Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) en Han Noten (voorzitter NVRD) reflecteren op beide presentaties en gaan met elkaar in discussie aan de hand van vragen die een aantal ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord aan hen voorleggen.

Parallelsessies
Na een pauze volgen twee rondes van vier parallelsessies. U kunt twee sessies kiezen. Tijdens de sessies is er veel ruimte voor interactie.

  • Hoe vertaalt de maakindustrie zijn duurzaamheidstrategie naar de praktijk?Aandacht voor hergebruik van secundaire grondstoffen.
  • Pitches over de keuzes in afvalinzameling die zijn gemaakt door de stedelijke agglomeraties. Aandacht voor hun aanpak om te komen tot een circulaire economie.
  • Ontwikkelingen in Europa. Leiden de plannen van de Europese Commissie voor de circulaire economie tot een Europa met twee of zelfs meer snelheden? En wat zijn de gevolgen van Brexit?
  • Twee spraakmakende circulaire MKB-initiatieven presenteren zich.

De Afvalconferentie 2017 gaat om 12.30 uur van start met een inlooplunch en sluit rond 18.15 uur af met een diner.

Kosten voor deze dag zijn 395,- euro exclusief BTW.

Locatie

 

 

fort

Fort Voordorp

Voordorpsedijk 28b, 3737 BK Groenekan

 

 

Nieuws

Partners

Sponsor

Meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op met Imke Belder van Bureau Van Vliet op telefoonnummer 023-5714745 of e-mail i.belder@BureauVanVliet.com